Disclaimer

Een consult bij Behave Holistic vervangt nooit een consult bij een arts. Bij ziekte of vermoeden van ziekte altijd eerst een dierenarts contacteren.

De gegeven therapieën dienen ter ondersteuning van uw dier en nooit ter vervanging van reguliere medicatie. Raadpleeg altijd uw dierenarts om te checken of er geen contra-indicaties zijn met eventuele gegeven reguliere medicatie of aandoeningen die uw dier kan hebben. Deze aandoeningen en medicatie ook altijd doorgeven tijdens een consult met mij.

Tijdens het consult krijgt u uitleg over toediening van de ondersteuningsmiddelen. Wijk hier nooit vanaf. Houdt u aan de voorgeschreven dosering en hoe u het kan toedienen. Andere wijze van toediening kan schadelijk zijn voor uw dier.

Behave Holistic, noch ik in persoon kan in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden in geval van schade bij gebruik van essentiële oliën, bachbloesems of medicinale paddenstoelen. Gebruik van deze middelen geschied op geheel eigen verantwoording.